Posted in Մայրենի

Պատուհանից դուրս…

Տեսնում եմ արևը լուսավոր, սիրուն և տեսնում եմ կապույտ երկինքը և տեսնում եմ մարդիկ՝ ուրախ-ուրախ քայլում են, իսկ թռչունները ծլվլում են և թռչում:

One thought on “Պատուհանից դուրս…

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s